GEO IGS

Projekty a referencie

DAIBAU.SK

IKEA Components s.r.o. - Malacky

  • Vytyčovacie a kontrolné práce pri výstavbe závodu
  • Spracovanie a udržiavanie základnej mapy závodu

Steelmont Construction a.s. - Holíč

  • Zakladanie stavieb až po osádzanie technológií na stavbe Lisovna 2 a Zvarovna 2 pre Tower automotive a.s. v Malackách
  • Kontrolné merania na stavbe Centrale biomasse de Facture, Biganos, Francúzsko
  • Komplexná dodávka geodetických prác pri akcii Rekonštrukcia, prestavba a dostavba Zochovej chaty v Modre

Profinal, a.s. - Bratislava

  • Komplexná dodávka geodetických služieb pri výstavbe skladového a výrobného areálu Profinal, Ivanka pri Dunaji

BCI, a.s. - Žilina

  • Vytyčovacie a kontrolné práce pri výstavbe Business Centra v Trnave

Vodohospodárske stavby a.s. - Malacky

  • Komplexná dodávka geodetických prác pri výstavbe polyfunkčného objektu na Molecovej ulici v Bratislave

POZAGAS a.s. - Malacky

  • Spolupráca na projekte geologickej úlohy 3D seizmické meranie Láb v oblasti Viedenskej panvy

Metrostav SK a.s. - Bratislava

  • Komplexná dodávka geodetických prác pri výstavbe Garážového domu “Mamut” v Bratislave
Spolupracujte s nami

Sme spoločnosť zaoberajúca sa geodetickými prácami v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľnosti.